Balenska ulica Lič

Balenska ulice u Liču ove je godine uređena i asfaltirana.

Općina Fužine pokrenula je radove u ovoj ulici u rujnu ove godine, uz izvođače radova, firmu GP Krk.

 

Obnova Županijske ceste u Liču

Nakon proljetnih radova na raskršću Lič, Županijska uprava za ceste PGŽ završila je s dijelom radova na proširenju ceste Lič – Lukovo u dužini od 1000 metara (Most u Pili - i. ulaz u Svetište BDM Snježne). 

Općina Fužine - prijatelj djece

Općina Fužine ove godine se aktivno uključila u akciju dobivanja statusa Općina – prijatelj djece.

 

Po prvi put pristupiti ćemo završnom ocjenjivanju, kojeg će provesti Prosudbena komisija čiji će članovi posjetiti  Općinu Fužine tijekom mjeseca studenog ove godine.

13. listopada Osnovna škola „Ivanke Trohar“ Fužine provela je Naj akciju pod nazivom „Cvijeće, a ne smeće“ u kojoj su sudjelovali učenici osnovne škole i djeca iz vrtića.

Šetnjom oko jezera Bajer, uz predavanje voditeljice ekološke družine, gđe. Hankije Salihović Musić, djeca su čistila okoliš i učila o važnosti očuvanja prostora u kojem živimo.

Nakon duge šetnje,  na odmorištu „Čoka“ čekao ih je topli čaj i kolači, te potom vožnja turističkim brodićem.

Zahvaljujemo se svim učiteljicama, tetama iz vrtića, ravnateljici i posebno djeci koja su sudjelovala u Naj akciji Općine Fužine za 2016. godinu! 

Staza Preradović

Najljepši pogled na Općinu Fužine možete vidjeti sa staze Preradović, koja počinje odmah iznad odmorišta "Čoka". 

Šetnica je obnovljena, postavljena je ograda, te je staza spremna za posjetitelje. 


 

Način i postupak financiranja udruga iz Proračuna Općine

Ovim putem bi Vas htjeli informirati i upoznati sa Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Naime došlo je do promjena u načinu i postupcima dodjeljivanja financijskih sredstava za udruge. 

Više informacija možete vidjeti ovdje. 

Također možete pogledati i prezentaciju vezanu uz novi normativni okvir za financiranje udruga u RH

https://udruge.gov.hr/vijesti/objavljen-prirucnik-za-primjenu-uredbe-o-financiranju-udruga/2808

Predsjednica Republike sa čelnicima Udruge općina u RH

Predsjednica Republike s čelnicima Udruge općina u RH

Načelnici općina – prva karika između naroda i države

 

Zagreb, 13. lipnja 2016. - Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović sastala se u ponedjeljak 13. lipnja s Upravnim odborom Udruge općina na čelu s predsjednikom udruge Đurom Bukvićem i tom su prigodom načelnici općina informirali predsjednicu o akutnim problemima hrvatske lokalne samouprave. „Udruga općina u RH ima želju objediniti sve hrvatske općine u svojem članstvu kako bi što uspješnije  zastupala interese stanovnika seoskih, malih i ruralnih sredina te sudjelovala u donošenju propisa i zakona koji se odnose na njihovo funkcioniranje“, naglasio je uvodno Bukvić dodavši kako je opće mišljenje da sustav lokalne samouprave treba resetirati. „Često nas se optužuje da ne sagledavamo probleme u cjelini, ali naglašavam da mi nismo protiv reforme već smo protiv površnih, kratkoročnih i paušalnih rješenja kakva se često nude.  Želimo funkcionalnu i fiskalnu decetralizaciju i ugledajmo se na ostale zemlje Europske unije, želimo izmijeniti trivijaliziranu percepciju općinskih samouprava i pridonijeti gospodarskom i svakom drugom razvoju zemlje“. 

Bukvić se založio za korekciju predodžbi o općinama kao korisnicima proračuna i naglasio da one daju u državni proračun otprilike trostruko više nego što dobiju, a dobiju samo 2,7 posto ukupnih sredstava. Upozorio je da su općine zdravo tkovo društva jer nisu zadužene, da se njihova demografska slika dramatično mijenja  pa je tako u posljednjih 15 godina uslijed iseljavanja nestalo oko 200 sela, kao i da su birokratskim preprekama onemogućene u kori štenju europskih fondova.

Članovi Upravnog odbora iznijeli su Predsjednici RH mnoštvo prepreka s kojima se, kao prva karika između naroda i države, suočavaju u svakodnevnom obavljanju posla. Među njima su najizraženiji zahtjevi za upravljanjem imovinom na njihovom području odnosno nerazumijevanje  Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, pitanje upravljanja pomorskim dobrom i šumskim dobrom s kojima bi općine mogle postići gospodarski zamah, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i zemljišnih knjiga, problematično definiranje kriterija nerazvijenosti, česta promjena propisa i nji hova neusuglašenost, nedostatak strategija razvoja, posebice poljoprivrednog, slabi kontakti s nadležnim ministarstvima.

 

Kolinda Grabar -Kitarović je, nakon što je saslušala načelnike iz 17 hrvatskih županija, izrazila razumijevanje za mnoštvo problema s kojima se hrvu općine kao i svoju potporu funkcionalnoj i fiskalnoj reformi lokalne samouprave. Naglasila je kako uviđa sve probleme devastiranja ruralnog života, odlaska mladih sa sela, sporosti administracije koja nikako da u život provede koncept „one stop shopa“, ali i napomenula kako misli da nema mjesta malodušju  te da će se društvo uskoro uhvatiti u koštac s reformom državne i lokalne uprave temeljem široke javne rasprave.

Cijeli tekst možete vidjeti na stranicama Udruge Općina RH

Provedba projekta V. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Fužine

Kratak opis projekta: Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana predstavlja strateški dokument koji je potreban Općini Fužine kako bi učinkovito reagiralo na prostorne pojave i procese te kako bi se uskladilo s razvojnim ciljevima.

Osnovni razlozi izrade i izmjene Prostornog plana Općine Fužine: 

-- preispitivanje prometnog sustava unutar obuhvata Plana i to u cijelu prometnice Ž1 (obilaznica naselja Fužine) i povezivanja izdvojenog građevinskog područja Benkovac Fužinski E2

- preispitivanje mogućnosti smještaja izviđačkog centra na području T3-1

- strukturiranje gospodarskih zona na poslovne i proizvodne zone uz mogućnost manjih korekcija površina zona

- utvrđivanje mogućnosti korekcija granica izdvojenog građevinskog područja R1-3 sportsko-rekreacijske namjene i definiranje pratećih sadržaja u funkciji osnovne namjene zone

- preispitivanje mogućnosti smještaja na lijevoj strani jezera Bajer uz postojeću šetnicu, sadržaja u funkciji rekreacijskog korištenja jezera Bajer

- usklađenje grafičkog i tekstualnog dijela Plana u dijelu koji se odnosi na sportsko-rekreacijsko područje R1-8, luku na jezeru Bajer i groblje u Fužinama G1

- ukidanje sportsko-rekreacijske zone R1-9

- usklađenje grafičkog i tekstualnog dijela Plana koji se odnosi na zaštitu arheološke baštine.

 

Rezultat projekta: Izrađen i usvojen od stane Općinskog vijeća dokument V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Fužine

 

Financijska potpora : Projekt je financiran iz Podmjere 7.1, Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. u 100 % iznosu.

Iznos potpore iznosi: 195.000,00 kn

Status projekta: u provedbi

 

 

Općina Fužine
Jedinstveni upravni odjel

Dr. Franje Račkog 19, Fužine

Telefon: +385 51 829 510
Fax        +385 51 835 768
Mail:      opcina-fuzine@ri.t-com.hr
OIB:      50371966761
IBAN:    HR2524020061811700006


RADNO VRIJEME 07:00 - 15:00h
PISARNICA 07:00 - 15:00h
RADNO VRIJEME ZA STRANKE
utorkom i četvrtkom 11:00 - 14:00h

MARENDA 10:00 - 10:30h

 Kontaktiraj nas